Loft
in Gent

Inrichting en totaal-afwerking van een casco-loft.
Ontwerp en realisatie.

Totaalproject